Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik vormt de leidraad voor de wijze waarop in zaken van seksuele misbruik door politie en justitie moet worden gehandeld tijdens het opsporingsonderzoek en de vervolging in zedenzaken.

> Volledige tekst  ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’

Doel aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik bevat (beleids-)regels  met betrekking tot de kwaliteit en zorgvuldigheid van opsporingsonderzoek en vervolging in zedenzaken als de onderhavige en dient te worden aangemerkt als recht in de zin van artikel 79 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Uit de inleiding bij de Aanwijzing blijkt dat de Aanwijzing met name is opgesteld om een professionele bejegening van slachtoffers van zedendelicten en het algemeen belang van waarheidsvinding te bevorderen

Verweren ivm aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik

Het is de bedoeling dat de politie de Aanwijzing seksueel misbruik hanteren en volgen tijdens het voorbereidend onderzoek dat zij verrichten. Toch zien we regelmatig dat de Aanwijzing seksueel misbruik niet wordt gevolgd. Dit kan consequenties hebben voor de strafzaak. Het is daarom de bedoeling dat hier steeds goed verweer op wordt gevoerd.

> Meer informatie verweren ivm ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden