Vrijspraak grooming nu wetenschap leeftijd niet bewezen kon worden

Voor een veroordeling wegens grooming is het van belang dat de verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat het slachtoffer jonger dan 16 jaar was. De bekendheid met de leeftijd kan bewezen worden via de bewijsconstructie van het voorwaardelijk opzet. Voldoende is dat de verdachte de aanmerkelijke kans op de koop toe heeft genomen dat het slachtoffer jonger dan 16 jaar zou zijn. In sommige gevallen is het zo dat het slachtoffer opzettelijk een oudere leeftijd vermeld in de contacten met de verdachte. Als dat zo is, kan niet worden gezegd dat verdachte bekend had kunnen zijn met de jongere leeftijd, tenzij zich feiten of omstandigheden voordoen die maken dat de verdachte wel bekend had kunnen zijn met de jongere leeftijd.

Dit zagen we ook in een uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 12 juli 2012 (ECLI:NL:RBALK:2012:BZ5885). In die zaak reageerde de verdachte op een profiel van Badoo waarop het slachtoffer had vermeld dat ze 18 jaar was. De rechtbank oordeelde als volgt:

“Verdachte ontkent nadrukkelijk dat [slachtoffer] ooit tegen hem heeft gezegd dat ze 14 jaar was. Wel wist hij kort vóór de afspraak van 7 oktober 2010 dat [slachtoffer] jonger dan 18 was. Volgens de verklaring van verdachte zou zij tegen hem hebben gezegd dat ze 16 jaar was.

[slachtoffer] heeft zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris verklaard dat zij in alle chatgesprekken op de site Badoo en ook tegen verdachte haar leeftijd van 14 jaar heeft vermeld. Als antwoord op een vraag van de advocaat van verdachte verklaarde ze als getuige bij de rechter-commissaris: “Ik heb in elk geval gezegd dat ik veertien was. Misschien een enkele keer niet, maar zeker tegen [verdachte] wel. De chatgesprekken op Badoo heb ik verwijderd.”

Met de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat het onderdeel “jonger dan 16 jaar” in de tenlastelegging zo essentieel is, dat het niet slechts door één bewijsmiddel kan worden bewezen.

De stellige verklaring van [slachtoffer] dient daarom te worden ondersteund door ander bewijs.

Dat ondersteunend bewijs zou gevonden kunnen worden in de geschiedenis van de gesprekken of vermeldingen op de site. Vaststaat dat het eerste contact tussen [slachtoffer] en verdachte plaatsvond via chatgesprekken op de site Badoo. Verder staat vast dat [slachtoffer] zich daar als 18-jarige had ingeschreven, de minimum leeftijd voor inschrijving . Op het profiel van [slachtoffer] op de Badoo-site staat te lezen:

“Wilt een praatje maken met een man, 18-25 jaar

7 foto’s

[slachtoffer]

18 jaar oud vrouw, [woonplaats], Nederland.”

Verder staat in het profiel, onder het kopje “over mijzelf” vermeld:

“14!!! jaar oud xxx”

Volgens zijn verklaring heeft verdachte op de site nooit gezien of gelezen dat daar stond vermeld dat ze 14 jaar zou zijn. Volgens verdachte moet dat na zijn contacten met haar op de site zijn toegevoegd of gewijzigd.

Bij het verhoor bij de rechter-commissaris heeft [slachtoffer] verklaard dat het klopt dat zij haar echte leeftijd niet direct bij de inschrijving, maar twee of drie weken later erbij heeft gezet. [slachtoffer] heeft ook verklaard dat zij zelf de geschiedenis van alle chats heeft verwijderd. De print van de site was pas een dag voor de aangifte uitgedraaid, dus op 20 november 2010.  Onderzoek bij bijvoorbeeld de webbeheerder van de Badoo-site heeft kennelijk niet plaatsgevonden. Hierdoor staat voor de rechtbank onvoldoende vast dat verdachte vóór het maken van de afspraken al op de site had kunnen lezen dat het meisje 14 jaar was.”

Uiteindelijk sprak de rechtbank de verdachte om deze reden vrij van grooming.

< Terug naar Meer informatie Grooming
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden