Verjaringstermijn zedendelicten

De meest voorkomende zedendelicten zijn: grooming, incest, seksueel misbruik, kinderporno, ontucht, aanranding, verkrachting en schennis van de eerbaarheid. Deze zedendelicten hebben allemaal een verjaringstermijn.

De verjaringstermijn is niet altijd hetzelfde gebleven. Door de jaren heen zijn er op het gebied van strafrechtelijke verjaring twee wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor is de berekening van de verjaringstermijn ingewikkelder geworden. Als het feit verjaart voordat de nieuwe regeling in wordt gevoerd, dan is het feit ook voor altijd verjaart. Is het feit niet verjaart voordat de nieuwe regeling in wordt gevoerd? Dan kan het zo maar zijn dat de verjaringstermijn langer is dan voorheen.

Uitleg tabel verjaringstermijn zedendelicten

Zoals bovengenoemd zijn er twee wijzigingen op het gebied van strafrechtelijke verjaringstermijnen doorgevoerd. Dit zorgt er voor dat er naar drie momenten dient te worden gekeken, namelijk:

  • Moment 1: voor 1 januari 2006
    • Wijziging 1: de wijzigingswet van 16 november 2005 (deze wijzigingswet trad in werking op 1 januari 2006).
  • Moment 2: tussen 1 januari 2006 en 1 april 2013
    • Wijziging 2: de wijzigingswet van 13 november 2012 (deze wijzigingswet trad in werking op 1 april 2013).
  • Moment: na 1 april 2013

Daarnaast is er ook nog een vierde tabel. Deze tabel heeft betrekking op de aanvang van de verjaringstermijnen. Dit gebeurt op basis van artikel 71 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel heeft ook de nodige wijzigingen ondervonden.

In de tabel worden de zedendelicten onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit gebeurt op basis van artikel 70 van het Wetboek van Strafrecht. Per categorie geldt er een verjaringstermijn. Hoe hoger de categorie, hoe hoger de verjaringstermijn. Tabel drie verschilt van de eerste twee tabellen. Tabel drie heeft twee rijen meer. In deze rijen worden de eventuele uitzonderingen besproken. Sinds 1 april 2013 gelden er voor bepaalde delicten uitzonderingen. Deze zijn terug te vinden in lid 2 van artikel 70 Sr.

 

Wetsartikel Welk feit? Hoogte GS? Categorie? VT?
Art. 239 Sr Schennis van de eerbaarheid 3 maanden Categorie 2 6 jaren
Art. 240b Sr Kinderporno:      
Lid 1 Het verspreiden van 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Lid 2 Beroep/gewoonte 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 242 Sr Verkrachting 12 jaren Categorie 4 15 jaren
  Seksueel misbruik:      
Art. 243 Sr Bewusteloze of geest. gestoorde 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 244 Sr Persoon onder de 12 jaar 12 jaren Categorie 4 15 jaren
Art. 245 Sr Persoon tussen 12 tot 16 jaar 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 246 Sr Aanranding 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 247 Sr Incest 6 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248e Sr Grooming 2 jaren Categorie 2 6 jaren
  Ontucht      
Art. 248a Sr Uitlokken ontucht bij minderjarige 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248b Sr Ontucht met persoon tussen 16-18 jaar 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248c Sr Aanwezig  bij ontucht minderjarige 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248f Sr Bevorderen ontucht met pers <18 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 249 Sr Ontucht met misbruik van gezag 6 jaren Categorie 3 12 jaren

 

 

Wetsartikel Welk feit? Hoogte GS? Categorie? VT?
Art. 239 Sr Schennis van de eerbaarheid 3 maanden Categorie 2 6 jaren
Art. 240b Sr Kinderporno:      
Lid 1 Het verspreiden van 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Lid 2 Beroep/gewoonte 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 242 Sr Verkrachting 12 jaren Categorie 4 20 jaren
  Seksueel misbruik:      
Art. 243 Sr Bewusteloze of geest. gestoorde 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 244 Sr Persoon onder de 12 jaar 12 jaren Categorie 4 20 jaren
Art. 245 Sr Persoon tussen 12 tot 16 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 246 Sr Aanranding 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 247 Sr Incest 6 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248e Sr Grooming 2 jaren Categorie 2 6 jaren
  Ontucht:      
Art. 248a Sr Uitlokken ontucht bij minderjarige 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248b Sr Ontucht met persoon tussen 16-18 jaar 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248c Sr Aanwezig bij ontucht minderjarige 4 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 248f Sr Bevorderen ontucht met pers <18 8 jaren Categorie 3 12 jaren
Art. 249 Sr Ontucht met misbruik van gezag 6 jaren Categorie 3 12 jaren
Wetsartikel Welk feit? Hoogte GS? Categorie? VT Uitzondering? Wanneer verjaart dit feit niet?
Art. 239 Sr Schennis van de eerbaarheid 3 maanden Categorie 2 6 jaren Nee N.v.t.
Art. 240b Sr Kinderporno:          
Lid 1 Het verspreiden van 4 jaren Categorie 3 12 jaren Nee N.v.t.
Lid 2 Beroep/gewoonte 8 jaren Uitzondering 2* NIET    
Art. 242 Sr Verkrachting 12 jaren Uitzondering 1 NIET    
  Seksueel misbruik:          
Art. 243 Sr Bewusteloze of geest. gestoorde 8 jaren Categorie 4 20 jaren Ja , uitzondering 2 Als het slachtoffer < 18 jaar is
Art. 244 Sr Persoon onder de 12 jaar 12 jaren Uitzondering 1 NIET    
Art. 245 Sr Persoon tussen de 12 tot 16 jaar 8 jaren Uitzondering 2 NIET    
Art. 246 Sr Aanranding 8 jaren Categorie 4 20 jaren Ja, uitzondering 2 Als het slachtoffer < 18 jaar is
Art. 247 Sr Incest 6 jaren Categorie 3 12 jaren Nee N.v.t.
Art. 248e Sr Grooming 2 jaren Categorie 2 6 jaren Nee N.v.t.
  Ontucht:          
Art. 248a Sr Uitlokken ontucht bij minderjarige 4 jaren Categorie 3 12 jaren Nee N.v.t.
Art. 248b Sr Ontucht met persoon tussen 16-18 4 jaren Categorie 3 12 jaren Nee N.v.t.
Art. 248c Sr Aanwezig bij ontucht minderjarige 4 jaren Categorie 3 12 jaren Nee N.v.t.
Art. 248f Sr Bevorderen ontucht met pers <18 8 jaren Categorie 4 20 jaren Nee N.v.t.
Art. 249 Sr Ontucht met misbruik van gezag 6 jaren Categorie 3 12 jaren Nee N.v.t.

*Omdat art. 240b lid 2 Sr altijd minderjarige slachtoffers betreft, valt deze altijd onder uitzondering 2.

Wetsartikel Welk feit? Moment 1 Moment 2 Moment 3
Art. 239 Sr Schennis van de eerbaarheid Lid 1 Lid 1 Lid 1
Art. 240b Sr Kinderporno:      
Lid 1 Het verspreiden van Lid 3 Lid 3 Lid 3
Lid 2 Beroep/gewoonte Lid 3 Lid 3  
Art. 242 Sr Verkrachting Lid 3 Lid 3  
  Seksueel misbruik:      
Art. 243 Sr Bewusteloze of geest. gestoorde Lid 3 Lid 3 Lid 1
Art. 244 Sr Persoon onder de 12 jaar Lid 3 Lid 3  
Art. 245 Sr Persoon tussen 12 tot 16 jaar Lid 3 Lid 3  
Art. 246 Sr Aanranding Lid 3 Lid 3 Lid 1
Art. 247 Sr Incest Lid 3 Lid 3 Lid 3
Art. 248e Sr Grooming Lid 3 Lid 3 Lid 3
  Ontucht      
Art. 248a Sr Uitlokken ontucht bij minderjarige Lid 3 Lid 3 Lid 3
Art. 248b Sr Ontucht met persoon tussen 16-18 jaar Lid 3 Lid 3 Lid 3
Art. 248c Sr Aanwezig  bij ontucht minderjarige Lid 3 Lid 3 Lid 3
Art. 248f Sr Bevorderen ontucht met pers <18 Lid 3 Lid 3 Lid 3
Art. 249 Sr Ontucht met misbruik van gezag Lid 3 Lid 3 Lid 3

Lid 1: de verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop het strafbaar feit is gepleegd.

Lid 3: de verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop het slachtoffer 18 jaar oud is geworden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden