Verjaringstermijn zedendelicten

De meest voorkomende zedendelicten zijn: grooming, incest, seksueel misbruik, kinderporno, ontucht, aanranding, verkrachting en schennis van de eerbaarheid. Deze zedendelicten hebben allemaal een verjaringstermijn.

De verjaringstermijn is niet altijd hetzelfde gebleven. Door de jaren heen zijn er op het gebied van strafrechtelijke verjaring twee wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor is de berekening van de verjaringstermijn ingewikkelder geworden. Als het feit verjaart voordat de nieuwe regeling in wordt gevoerd, dan is het feit ook voor altijd verjaart. Is het feit niet verjaart voordat de nieuwe regeling in wordt gevoerd? Dan kan het zo maar zijn dat de verjaringstermijn langer is dan voorheen.

Uitleg tabel verjaringstermijn zedendelicten

Zoals bovengenoemd zijn er twee wijzigingen op het gebied van strafrechtelijke verjaringstermijnen doorgevoerd. Dit zorgt er voor dat er naar drie momenten dient te worden gekeken, namelijk:

  • Moment 1: voor 1 januari 2006
    • Wijziging 1: de wijzigingswet van 16 november 2005 (deze wijzigingswet trad in werking op 1 januari 2006).
  • Moment 2: tussen 1 januari 2006 en 1 april 2013
    • Wijziging 2: de wijzigingswet van 13 november 2012 (deze wijzigingswet trad in werking op 1 april 2013).
  • Moment: na 1 april 2013

Daarnaast is er ook nog een vierde tabel. Deze tabel heeft betrekking op de aanvang van de verjaringstermijnen. Dit gebeurt op basis van artikel 71 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel heeft ook de nodige wijzigingen ondervonden.

In de tabel worden de zedendelicten onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit gebeurt op basis van artikel 70 van het Wetboek van Strafrecht. Per categorie geldt er een verjaringstermijn. Hoe hoger de categorie, hoe hoger de verjaringstermijn. Tabel drie verschilt van de eerste twee tabellen. Tabel drie heeft twee rijen meer. In deze rijen worden de eventuele uitzonderingen besproken. Sinds 1 april 2013 gelden er voor bepaalde delicten uitzonderingen. Deze zijn terug te vinden in lid 2 van artikel 70 Sr.

 

WetsartikelWelk feit?Hoogte GS?Categorie?VT?
Art. 239 SrSchennis van de eerbaarheid3 maandenCategorie 26 jaren
Art. 240b SrKinderporno:   
Lid 1Het verspreiden van4 jarenCategorie 312 jaren
Lid 2Beroep/gewoonte8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 242 SrVerkrachting12 jarenCategorie 415 jaren
 Seksueel misbruik:   
Art. 243 SrBewusteloze of geest. gestoorde8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 244 SrPersoon onder de 12 jaar12 jarenCategorie 415 jaren
Art. 245 SrPersoon tussen 12 tot 16 jaar8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 246 SrAanranding8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 247 SrIncest6 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248e SrGrooming2 jarenCategorie 26 jaren
 Ontucht   
Art. 248a SrUitlokken ontucht bij minderjarige4 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248b SrOntucht met persoon tussen 16-18 jaar4 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248c SrAanwezig  bij ontucht minderjarige4 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248f SrBevorderen ontucht met pers <188 jarenCategorie 312 jaren
Art. 249 SrOntucht met misbruik van gezag6 jarenCategorie 312 jaren

 

 

WetsartikelWelk feit?Hoogte GS?Categorie?VT?
Art. 239 SrSchennis van de eerbaarheid3 maandenCategorie 26 jaren
Art. 240b SrKinderporno:   
Lid 1Het verspreiden van4 jarenCategorie 312 jaren
Lid 2Beroep/gewoonte8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 242 SrVerkrachting12 jarenCategorie 420 jaren
 Seksueel misbruik:   
Art. 243 SrBewusteloze of geest. gestoorde8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 244 SrPersoon onder de 12 jaar12 jarenCategorie 420 jaren
Art. 245 SrPersoon tussen 12 tot 168 jarenCategorie 312 jaren
Art. 246 SrAanranding8 jarenCategorie 312 jaren
Art. 247 SrIncest6 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248e SrGrooming2 jarenCategorie 26 jaren
 Ontucht:   
Art. 248a SrUitlokken ontucht bij minderjarige4 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248b SrOntucht met persoon tussen 16-18 jaar4 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248c SrAanwezig bij ontucht minderjarige4 jarenCategorie 312 jaren
Art. 248f SrBevorderen ontucht met pers <188 jarenCategorie 312 jaren
Art. 249 SrOntucht met misbruik van gezag6 jarenCategorie 312 jaren
WetsartikelWelk feit?Hoogte GS?Categorie?VTUitzondering?Wanneer verjaart dit feit niet?
Art. 239 SrSchennis van de eerbaarheid3 maandenCategorie 26 jarenNeeN.v.t.
Art. 240b SrKinderporno:     
Lid 1Het verspreiden van4 jarenCategorie 312 jarenNeeN.v.t.
Lid 2Beroep/gewoonte8 jarenUitzondering 2*NIET  
Art. 242 SrVerkrachting12 jarenUitzondering 1NIET  
 Seksueel misbruik:     
Art. 243 SrBewusteloze of geest. gestoorde8 jarenCategorie 420 jarenJa , uitzondering 2Als het slachtoffer < 18 jaar is
Art. 244 SrPersoon onder de 12 jaar12 jarenUitzondering 1NIET  
Art. 245 SrPersoon tussen de 12 tot 16 jaar8 jarenUitzondering 2NIET  
Art. 246 SrAanranding8 jarenCategorie 420 jarenJa, uitzondering 2Als het slachtoffer < 18 jaar is
Art. 247 SrIncest6 jarenCategorie 312 jarenNeeN.v.t.
Art. 248e SrGrooming2 jarenCategorie 26 jarenNeeN.v.t.
 Ontucht:     
Art. 248a SrUitlokken ontucht bij minderjarige4 jarenCategorie 312 jarenNeeN.v.t.
Art. 248b SrOntucht met persoon tussen 16-184 jarenCategorie 312 jarenNeeN.v.t.
Art. 248c SrAanwezig bij ontucht minderjarige4 jarenCategorie 312 jarenNeeN.v.t.
Art. 248f SrBevorderen ontucht met pers <188 jarenCategorie 420 jarenNeeN.v.t.
Art. 249 SrOntucht met misbruik van gezag6 jarenCategorie 312 jarenNeeN.v.t.

*Omdat art. 240b lid 2 Sr altijd minderjarige slachtoffers betreft, valt deze altijd onder uitzondering 2.

WetsartikelWelk feit?Moment 1Moment 2Moment 3
Art. 239 SrSchennis van de eerbaarheidLid 1Lid 1Lid 1
Art. 240b SrKinderporno:   
Lid 1Het verspreiden vanLid 3Lid 3Lid 3
Lid 2Beroep/gewoonteLid 3Lid 3 
Art. 242 SrVerkrachtingLid 3Lid 3 
 Seksueel misbruik:   
Art. 243 SrBewusteloze of geest. gestoordeLid 3Lid 3Lid 1
Art. 244 SrPersoon onder de 12 jaarLid 3Lid 3 
Art. 245 SrPersoon tussen 12 tot 16 jaarLid 3Lid 3 
Art. 246 SrAanrandingLid 3Lid 3Lid 1
Art. 247 SrIncestLid 3Lid 3Lid 3
Art. 248e SrGroomingLid 3Lid 3Lid 3
 Ontucht   
Art. 248a SrUitlokken ontucht bij minderjarigeLid 3Lid 3Lid 3
Art. 248b SrOntucht met persoon tussen 16-18 jaarLid 3Lid 3Lid 3
Art. 248c SrAanwezig  bij ontucht minderjarigeLid 3Lid 3Lid 3
Art. 248f SrBevorderen ontucht met pers <18Lid 3Lid 3Lid 3
Art. 249 SrOntucht met misbruik van gezagLid 3Lid 3Lid 3

Lid 1: de verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop het strafbaar feit is gepleegd.

Lid 3: de verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop het slachtoffer 18 jaar oud is geworden.

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden