Valse aangifte misbruik kind

Valse aangiften van misbruik van een kind komen vaak voor. Het gaat meestal om een ouder die namens zijn / haar kind aangifte doet van misbruik, maar soms ook de melding van een kind zelf. Het is niet altijd makkelijk om u te verweren tegen een valse aangifte. Van belang is dat goed gekeken naar een eventueel motief voor de valse aangifte.

Motief valse aangifte misbruik kind

Uit de rechtspraktijk en uit onderzoek blijken verschillende redenen ten grondslag te liggen aan een valse aangifte van misbruik van een kind.

Valse aangifte door ouder bij ruzie over omgangsregeling

In zedenzaken waarbij er ook scheidingsperikelen en ruzie over de omgang met de kinderen speelt, zien we vaak dat door de ex-partner een valse aangifte wordt gedaan van seksueel misbruik van de kinderen. Op die manier hoopt de ex-partner de omgangsregeling te kunnen frustreren. Een gespecialiseerde advocaat weet hier vaak wel doorheen te prikken, zeker waar het gaat om zeer jonge kinderen.

Valse aangifte uit wraak

Zowel (ex-)partners als kinderen zien we ook vaak verzonnen verhalen over verkrachting of seksueel misbruik. Een Engeland was er recent een strafzaak van een kind die haar vader beschuldigde omdat hij haar leven zou hebben geruïneerd. Haar beschuldiging was heel gedetailleerd en geloofwaardig, maar later bleek het allemaal verzonnen te zijn en bleek dat zij haar ‘kennis’ had uit het boek ‘Vijftig tinten grijs’. Na een uitgebreid verhoor bekende het meisje dat ze het hele verhaal over het jarenlange seksueel misbruik had verzonnen om haar vader een lesje te leren (Bron: Telegraaf).

Emotionele motivatie

Emotionele motivatie voor het doen van een valse aangifte komt voor wanneer het kind op deze manier probeert aandacht te krijgen. Wanneer men immers een valse aanklacht van een zedenfeit doet komen daar heel wat verhoren en andere
onderzoekshandelingen bij kijken. Het kind verkrijgt zo de aandacht waarnaar hij/zij op zoek was.

Valse aangifte gebruikt als alibi

Het komt ook voor dat een kind een valse aangifte gebruikt als alibi om zich te beschermen tegen van een ander gesteld gedrag. Deze vermeende aanklachten verschijnen grotendeels om vier belangrijke functies te vervullen.
1. Ten eerste om zich te voorzien van een alibi; bijvoorbeeld bij meisjes komt dit soms voor als excuus voor te laat of niet thuis komen na een afspraakje met een jongen. De valse aanklacht is als het ware een alibi om hun excuus krachtiger te maken.
2. Het komt ook voor dat meisjes daardoor aandacht of sympathie willen winnen.
3. Verder is het ook mogelijk dat ze gewoon wraak willen nemen op iemand.
4. Tot slot verzinnen pubers soms dat ze verkracht zijn, omdat ze psychische problemen hebben hoofdzakelijk door persoonlijkheidsstoornissen

Liegen over zedenfeiten

Er zijn verschillende situaties waarin kinderen kwaadaardige of opzettelijke verhalen van seksueel misbruik verzinnen. Een voorbeeld hiervan is de jongvolwassene die wraak wil nemen op de vermeende dader omwille van een ervaren onrecht. Of de gevallen waarin de valse aangifte wordt gebruikt als alibi.

Valse aangifte na pseudoherinneringen

De valse aangifte na pseudeherinneringen zien we nog vaak terug wanneer een kind of volwassene in therapie herinneringen krijgt die nooit hebben plaatsgevonden. Kinderen zijn immers vatbaar voor suggestieve vragen en zijn zelf in staat om zich zaken te herinneren die nooit hebben plaatsgevonden. Dit krijgen ze enkel en alleen op basis van bepaalde verhaaltjes en gestelde vragen.
Ook bij volwassenen komt het voor dat door de therapie valse herinneringen naar boven komen waardoor opeens iemand wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Groepsbesmetting / beïnvloeding

Valse aangiften kunnen ook ontstaan door beïnvloeding van anderen. Dat kan zijn door de therapeut die in het kader van de therapie pseudoherinneringen ophaalt, maar ook door anderen in de directe omgeving die steeds maar blijven zeggen dat iemand is misbruikt of die zelf zeggen misbruikt te zijn en de ander doen laten geloven dat die mogelijk ook misbruikt kan zijn.
Een kind of een (jong)volwassene zal de geruchten die circuleren verder opnemen. Er is als het ware een invloed op het kind door de andere minderjarigen, want ze zitten immers in dezelfde ondersteunende groep. Kinderen kunnen na enige tijd het gerucht meer en meer overtuigend overbrengen. Deze groepsbesmetting is een soort van rage, die hen het recht geeft op allerlei voordelen. Zo kunnen
ze bijvoorbeeld wraak nemen voor een onterecht ervaren straf. Deze groepsbesmettingen zijn mogelijks een verklaring voor de vele beschuldigingen van seksueel misbruik in dagopvangcentra en scholen.

Valse aangifte ogv fantasie

Een andere mogelijke verklaring voor het indienen van een valse aangifte een zedenfeit die behoort tot de onbewuste categorie, zijn de fantasieën en de dromen door kinderen. Hierbij verwart het kind fantasie met realiteit. Dat kenmerk treffen we vooral aan bij jongere
kinderen. Reeds vaak werd vastgesteld dat vele beschuldigingen het product zijn van een droombeeld, gebaseerd op wensen en dweepzucht, vooral in de fantasieën van meisjes in hun pubertijd. Dit is een veel voorkomende reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van een kind.
Kinderen hebben immers de neiging tot fantaseren, dit noemt men ook hun onvermogen tot “reality monitoring”. Kinderen kunnen niet onderscheiden of een herinnering terugslaat op een werkelijke of op een gefantaseerde gebeurtenis.

Oorzaken valse aangifte misbruik kind

De oorzaken voor het doen van een valse aangifte van misbruik van een kind kunnen in wezen worden opgedeeld in twee categorieën. De onbewuste oorzaken en de bewuste oorzaken.

Onbewuste oorzaken valse aangifte misbruik

Als onbewuste oorzaken voor het doen van een valse aangifte van misbruik van een kind kunnen worden genoemd:

 • Pseudo-herinneringen ontstaan vooral bij jonge kinderen. Dit zijn herinneringen aan feiten die niet plaatsvonden. Faciliterende factoren hierbij zijn de plausibiliteit, de kennis en de emotionele lading van het feit (gevoeliger bij negatieve emotie)
 • Suggestief verhoor of interview. Suggestie heeft een invloed op vooral jonge kinderen, door suggestieve vragen te stellen beïnvloeden ze de antwoorden van de kinderen
 • Misverstanden, verkeerde communicatie en foute interpretatie door de ouders
 • Een psychologisch probleem bij het kind, bijvoorbeeld het oedipuscomplex. (Dit is een onbewuste leugen van het kind)
 • Fantasie door de minderjarige
 • Psychologische problemen bij de ouders of ouderlijke waan, bijvoorbeeld paranoia, schizofrenie, Münchhausen by Proxy Syndroom.(dit is de onbewuste dwang)

Bewuste oorzaken:

Als bewuste oorzaken voor het doen van een valse aangifte van misbruik van een kind kunnen worden genoemd:

 • Bewuste dwang: ouderlijke manipulatie van het kind, bijvoorbeeld bij echtscheidingen
 • Bedrog en misleiding door de minderjarige (voornamelijk voor bij oudere kinderen)

Kenmerken kinderen bij valse aangiften

Hoewel het lang niet voor alle valse aangiften geldt, zijn er bepaalde kenmerken aan te geven die kunnen duiden op een grotere kans op een valse aangifte bij kinderen:

Vatbaarheid suggesties

Met name is van belang om te kijken hoe vatbaar een kind is voor suggestie. Hoe suggestiever, hoe groter de kans beïnvloed te worden en dit verhoogt dus ook de kans op een valse aantijging. Jonge kinderen zijn doorgaans meer gevoelig voor suggestie dan oudere kinderen. Volgens sommige onderzoekers geven kinderen die valse aangiften van misbruik doen minder details van de zedenfeiten, maar dat wordt niet door iedereen bevestigd. Hoe jonger, hoe vatbaarder voor suggestie, maar ook de intelligentie en angst spelen een rol. Hoe lager het IQ, hoe suggestiever de persoon is. Verder zijn zeer angstige mensen of mensen die al veel hebben meegemaakt in hun leven veel vatbaarder voor suggesties

Geen overeenstemmende emoties

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die valse aanklachten indienen vaak weinig of geen overeenstemmende emoties toonden terwijl ze het feit beschreven. Bovendien waren ook beschrijvingen van bedreigingen afwezig in hun verhalen.

Altijd bij bekende personen

Een volgend kenmerk van minderjarigen die een valse beschuldiging uiten tegen de vermeende dader is het feit of er al dan niet een relatie is tussen beide personen. Valse aangiften worden immers altijd geuit tegen een gekende dader. Informatie over de relatie tussen het kind en vermeende dader kan duidelijk maken of er een motief is tot het uitbrengen van een valse beschuldiging.

Gespecialiseerde zedenadvocaat bij valse aangifte misbruik

Alleen met een goedgetrainde, in verhoortechnieken gespecialiseerde advocaat is het mogelijk om een valse aangifte van misbruik van een kind van tafel te krijgen. Wij merken vaak dat verdachten, uitgaande van hun onschuld, denken dat zij gewoon hun verhaal kunnen doen bij de politie en dan geloofd zullen worden. Niets is minder waar.
Tijdens de verhoren bij de politie zult u al snel merken dat de politie min of meer uitgaat van de aangifte en dat zij dat als waarheid zullen zien. In het begin van het verhoor zullen zij u wel kalmeren en uitleggen dat het verhoor uw kans is om uw verhaal te doen, maar u zult al snel merken dat de vragen van verhoorders uitgaan van de juistheid van de aangifte. ‘Waarom zou het kind anders aangifte doen’. Uiteraard moet ook de politie kritisch zijn in de ondervraging, maar de ervaring is dat zij hierin vaak doorslaan.
Het is daarom belangrijk dat u volgens een vast stramien te werk gaat:

 1. De advocaat moet voor het verhoor het proces-verbaal (o.a. de aangifte en getuigenverklaringen) bij de politie opvragen. Op basis hiervan kan de verdedigingsstrategie door de advocaat worden bepaald. Het voordeel is dat u niet tijdens het verhoor niet wordt verrast en u makkelijker uw verhaal kunt doen om de valse aangifte te weerleggen
 2. Laat u tijdens het verhoor altijd bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan u tijdens het verhoor nader adviseren en hij kan ook ingrijpen als het fout mocht gaan
 3. Na het verhoor kan de advocaat eventueel getuigen horen om de betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen in twijfel te trekken
 4. Ook is het vaak verstandig om een rechtspsycholoog in te schakelen die het dossier analyseert en dieper ingaat op de betrouwbaarheid van de verklaringen. Wij werken samen met een aantal vooraanstaand rechtspsychologen die zeer kritisch zijn ten aanzien van het politieonderzoek.

Wilt u ook bijstand van een gespecialiseerde zedenadvocaat? Neem dan contact met ons op of meldt direct uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden