Oppassen is onvoldoende voor aan zorg of waakzaamheid toevertrouwd

Geplaatst op: 14 oktober 2017

De Hoge Raad heeft in HR 22 april 1997,  NJ 1997, 546 al bepaald dat zelfs het enkele oppassen onvoldoende is voor een bewezenverklaring van de in artikel 248 Sr. genoemde strafverzwarende omstandigheid ‘aan de zorg of waakzaamheid toevertrouwd’.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden