Onvoldoende steunbewijs in de jurisprudentie

In de jurisprudentie zien we verschillende voorbeelden waarbij uiteindelijk de verklaring van de aangeefster / aangever onvoldoende steun vind in overig bewijs, terwijl de officier dit wel als zodanig presenteerde. Het is daarom erg belangrijk hier alert op te zijn:

Waarneming emoties getuigen (geen steunbewijs tenzij: tijdens of direct na het delict)

Gedragsverandering

  • HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.nt. M.J. Borgers
  • EHRM 24 april 2007, W. Tegen Finland, appel.nr 14151/02, overweging 47 (verklaring over gedragsverandering is onvoldoende)

Kennelijk leugenachtige verklaring verdachte

  • Conclusie Machielse onder 3.3. bij HR 18 januari 2005, LJN AR6616 Noot Borgers bij NJ 2015/488 onderdeel 8

Aanwezigheid plaats delict: het is afhankelijk van de context of dit voldoende is

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden