Niet snel wilsonbekwaam bij alcohol

Wanneer een aangeefster onder invloed van alcohol was en later verklaart de seksuele handelingen niet te hebben gewild, vindt er vaak vervolging plaats op grond van artikel 243 Sr. Vereist hierdoor is echter dat de aangeefster zodanig onder invloed van alcohol was dat zij hierdoor niet meer haar wil kon bepalen; zij moet door de alcohol wilsonbekwaam worden geacht. Hieraan is niet snel voldaan, zo zien we in de jurisprudentie.

Aangeefster niet wilsonbekwaam na alcohol tijdens carnaval; misbruik door politieagenten

Rechtbank Overijssel, 6 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3229
Na carnaval te hebben gevierd, was aangeefster onderweg naar haar oma. Twee politieagenten in een burgerauto boden haar aan om haar naar oma te brengen. In de auto werden al snel seksuele opmerkingen gemaakt en later werden er op een verlaten landweggetje seksuele handelingen verricht. Aangeefster was dronken, maar de rechtbank spreekt de verdachten vrij van art. 243 Sr. omdat niet vast staat dat aangeefster in dusdanige mate dronken was dat zij daardoor in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde. Zij was nog goed in staat om haar wil te bepalen.

Behoorlijk dronken + drie snuifjes cocaïne
Rb: wel bewezenverklaring; HOF: vrijspraak

Rechtbank Amsterdam, 26 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1033
Uit het verhandelde ter terechtzitting en de stukken van het dossier kan de rechtbank niet afleiden dat aangeefster ten tijde van de seksuele handelingen buiten bewustzijn is geweest of dat zij in een fysieke weerloze toestand heeft verkeerd. De vraag is dan ook of aangeefster verkeerde in een staat van verminderd bewustzijn.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met het opnemen van het bestanddeel verminderd bewustzijn in artikel 243 van het Wetboek van Strafrecht heeft beoogd strafbaar te stellen het plegen van seksuele handelingen, waaronder het seksueel binnendringen, met iemand die verkeert tussen waakzaamheid en geheel van de wereld zijn, waarbij van degene die verminderd bewust is in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij of zij weerstand biedt aan de seksuele verlangens van een ander.
Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in rubriek 5.2. is overwogen, stelt de rechtbank vast dat aangeefster als gevolg van het gebruik van alcoholhoudende drank en cocaïne in een zodanig vergaande staat van dronkenschap verkeerde, dat zij nauwelijks meer normaal kon functioneren. Uit de verklaring van verdachte blijkt ook dat hij wist dat aangeefster erg dronken was.

Gerechtshof Amsterdam, 22 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3015
Verdachte vrijgesproken van ontucht met vrouw die “in staat van verminderd bewustzijn” verkeerde. De vrouw had weliswaar de nodige alcohol gedronken, maar mede vanwege haar zeer wisselende verklaringen kan niet voldoende worden vastgesteld dat zij zodanig onder invloed van alcohol was dat zij in relevante mate beperkt was in haar vermogen weerstand te bieden aan de seksuele avances van de verdachte (in het geval zij daarvan niet gediend was) of haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken, laat staan dat de verdachte zich daarvan bewust is geweest.

Wel veroordeling:

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7188
< Terug naar Meer informatie sex met bewusteloze, onmachtige of gestoorde
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden