Met geslachtsdeel vol in de raamopening is schennis van de eerbaarheid

Het naakt door de eigen woning lopen, kan onder omstandigheden als schennis van de eerbaarheid worden aangemerkt. Dit is zeker het geval wanneer het geslachtsdeel vol in de raamopening te zien is, zoals het geval was in de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch, 12 september 2009, LJN: BF0744.Van de zijde van verdachte is met betrekking tot het primair ten laste gelegde kort gezegd aangevoerd dat verdachte zich er niet van bewust is geweest dat hij van buitenaf gezien kon worden en derhalve niet met het voor dit misdrijf vereiste opzet heeft gehandeld, ook niet in voorwaardelijke zin, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

Hof: schennis van de eerbaarheid

Het hof overweegt hieromtrent het navolgende.

Uit de wijze waarop verdachte zich op 30 april 2007 achter een raam van een woning gelegen aan de [adres] te Beer en Donk heeft gemanifesteerd, zoals daarvan ondermeer blijkt uit de tot het bewijs gebezigde verklaring van [naam aangeefster] – uit welke verklaring blijkt dat verdachte zijn geslachtsdeel vol in de raamopening hield -, leidt het hof af dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte opzettelijk heeft gehandeld. Het hof verwerpt mitsdien het verweer.

Van de zijde van verdachte is voorts met betrekking tot het primair ten laste gelegde kort gezegd aangevoerd dat nu aangeefster [naam aangeefster] bewust enige tijd naar verdachte heeft gekeken, verdachte niet heeft gehandeld terwijl die [naam aangeefster] daarbij haars ondanks tegenwoordig was, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

< Terug naar Meer informatie schennis van de eerbaarheid
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden