Filmen van seksuele handelingen strafbaar?

Is het filmen van seksuele handelingen strafbaar? Het antwoord op die vraag is niet altijd even makkelijk te geven. Het ligt aan de omstandigheden en er zijn meerdere artikelen die in het verleden zijn gebruikt om het filmen van seksuele handelingen strafbaar te stellen.
Wij zullen een overzicht geven.

Filmen minderjarigen

Het filmen van minderjarigen in seksuele poses of die seksuele handelingen verrichten, is sowieso strafbaar gesteld als het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen (art. 240b Sr.)

Heimelijk filmen seksuele handelingen

Het heimelijk filmen met een seksuele strekking valt niet onder de strafbaarstelling van de artikelen 246 en 239 Sr.  In gevallen waarin heimelijk wordt gefilmd vervolgt de officier van justitie voor art. 139f en art. 441b Sr. De grote beperking van art. 139f Sr is dat het hierbij niet strafbaar is om te filmen op publiek toegankelijke plaatsen. Art. 441b Sr heeft eveneens een relevante beperking, namelijk de voorwaarde dat het technische hulpmiddel ergens op moet zijn aangebracht. Wanneer iemand dus heimelijk filmt met zijn telefoon, valt dit niet onder de strafbaarstelling.

Filmen seksuele handelingen

Dan kennen we tegenwoordig ook nog artikel 139h Sr. Dit artikel is in het leven geroepen voor de bescherming tegen sexting (de variant onder sub b), maar dit artikel stel ook strafbaar hij die opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon een afbeelding van seksuele aard vervaardigt; Het gaat er dan om dat iemand in strijd met andermans wens, zonder toestemming, opzettelijk filmt.

Uit de memorie van toelichting blijkt dat men onder afbeelding van seksuele aard moet verstaan: “een afbeelding die een zodanig intiem seksueel karakter heeft dat deze door ieder redelijk denkend mens als privé zal worden beschouwd” (Kamerstukken II 2018/19, 35080, p. 22). Als voorbeeld wordt door de wetgever genoemd beeldmateriaal waarop deels ontbloot lichaam te zien is, of lichaamsdelen als borsten, billen of geslachtsdelen die prominent in beeld worden gebracht. Uiteraard ook seksuele handelingen vallen hieronder.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden